Vastuullisuus

Pallo on meillä – siksi meillä on nyt myös vastuullisuusohjelma

Kesällä 2023 julkaisimme uuden arvolupauksemme: Pallo on meillä. Siihen on kirjoitettu vahva ymmärrys oman tekemisen merkityksestä, vastuunkannosta ja halusta muuttaa maailmaa kenties yksinkertaisimmalla esineellä – pallolla.

Vaikka maailman muuttaminen ei ole helppoa, haluamme FC Lahdessa tehdä osamme. Jalkapallo on maailman seuratuin ja sikäli myös vaikutusvaltaisin urheilulaji. Sitä edustavana seurana meillä on suuri vastuu toimia esimerkillisesti ja käyttää vaikutusvaltaamme oikein.

Siksi kirjasimme tavoitteemme, vaikutusmahdollisuutemme ja nykyistä toimintaa ohjaavat arvomme ja tekomme vastuullisuusohjelmaan.

Vastuullisuusohjelma ohjaa toimintaamme niin strategisesti kuin käytännössä, antaa työkaluja vastuullisuustekojen toteuttamiseen ja kertoo meidän tavoitteistamme myös yhteistyökumppaneillemme.

Ohjelma toteutettiin yhdessä lahtelaisen Virnex Groupin kanssa. Se nojaa Palloliiton ja UEFA:n vastuullisuusohjelmiin, tärkeimpien sidosryhmien näkemyksiin ja odotuksiin sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Ohjelman taustalla on myös lahtelaisesta jalkapallosta toteutettu SROI-mallinnus eli laskelma jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalisesta tuotosta: Toimintamme taloudellinen hyöty yhteiskunnalle on tällä hetkellä yli 25 miljoonaa euroa vuodessa, kun lasketaan yhteen terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Laskelma antaa hyvän pohjan ymmärrykselle siitä, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja jalkapallolla on ja miksi mahdollisuudet pitää vastuullisesti hyödyntää.

Miten ohjelma toteutettiin?

Projektin aluksi tunnistimme yhteiskunnallisia megatrendejä ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jotka meidän pitää toiminnassamme huomioida. Muun muassa digitaalinen elämäntapa, heikkokuntoisuus, eriarvoistuminen ja ympäristökriisi ovat asioita, jotka vaikuttavat meihin ja joihin me voimme vaikuttaa.

Kutsuimme työpajaan mukaan myös mm. Lahden kaupungin edustajia kertomaan, mitä he toivovat meiltä paikallisena toimijana. Meihin niin paikallisesti kuin yhteiskunnallisestikin kohdistuu odotuksia muun muassa jalkapallon terveysvaikutusten, yhteisöllisyyden, syrjäytymisen ehkäisyn ja alueellisen aktiivisen toimijuuden osalta.

Näistä taustoista, odotuksista, haasteista ja omista seuralähtöisistä tavoitteistamme kiteytimme vastuullisuuden neljä painopistettä, jotka ohjaavat toimintaamme ja yhteistyötä kumppaneidemme kanssa.

Toivomme, että tavoitteemme innostavat kaikki mukaan peliin, sillä niin jalkapallo kuin kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen ovat joukkuelajeja – niissä ei pärjää yksin.

Pelataan yhdessä, pallo on meillä.

Juho-Matti Heikari, Toimitusjohtaja

Vastuullisuusohjelmaamme pääset tutustumaan tästä:

Vastuullisuutemme painopisteet:

Kukaan ei jää kentän laidalle

Reilu peli – syrjäytymisen ehkäisy, rasismin torjunta ja kaikinpuolinen yhdenvertaisuus jalkapallon äärellä – kuuluu jalkapallokulttuuriin ja olennaisesti myös FC Lahden arvoihin. Haluamme toimia niin, että pallo yhdistää, kutsuu mukaan ja tarjoaa kaikille mahdollisuuksia osallistua. Paitsi syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret, haluamme jatkossa huomioida omana ryhmänään myös ikääntyvät.

Liikunnan ilo on pääasia

Jalkapallo on nimestään huolimatta myös pään sisäistä peliä. Fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohella haluamme pitää jatkossa entistä enemmän esillä liikunnan merkitystä myös mielenterveysongelmien hoitamisessa ja ehkäisyssä: Liike on lääke myös psyykkiseen hyvinvointiin. Siksi haluamme olla mukana tuottamassa liikunnan iloa mahdollisimman monelle.

Meillä on vain yksi pallo

Haluamme omalta osaltamme olla vähentämässä urheilun kulutuskeskeisyyttä. Ilmastonmuutos, luontokato ja päästöjen vähentämisen tarve koskevat meitä kaikkia. Kun pallo on tulessa, sitä on vaikeaa potkia. Siksi myös me haluamme miettiä tapoja vähentää päästöjämme, tehostaa resurssien käyttöä ja etsiä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja esimerkiksi kiertotaloudesta. Seuraamme UEFA:n ympäristötavoitteita ja toimimme kaupungin ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Pelataan se paremmaksi

Jalkapallo on maailman seuratuin ja sikäli myös vaikutusvaltaisin urheilulaji. Sitä edustavana seurana ymmärrämme vastuumme ja valtamme esimerkillisinä toimijoina ja käytämme niitä oikein. Viemme rohkeasti ja näkyvästi eteenpäin sitä, mihin uskomme. Haluamme olla kiinnostava ja innovatiivinen yhteiskumppani kaikille, jotka haluavat potkia asioita parempaan suuntaan. Olemme toimija, jolla on arvot ja missio. Pelaamme jalkapalloa, jolla on itseään suurempi vaikutus.

FC Lahti on 1996 perustettu lahtelainen jalkapalloseura, jonka toiminta ulottuu Veikkausliigassa pelaavasta edustusjoukkueesta tuhansien lasten ja nuorten liikuttamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä tiiviiseen yhteistyöhön kumppaneidemme ja kotikaupunkimme Lahden kanssa, jotta jokainen pääsee peliin mukaan.

Otamme vakavasti niin tavoitteemme vakiinnuttaa paikkamme yhtenä Veikkausliigan kärkiseuroista kuin olla Suomen paras seurayhteisö.

Tavoitteemme saavuttaminen tarkoittaa jatkuvaa työtä sekä lahtelaisen huippu-urheilun että pallon ympärille kerääntyvän yhteisöllisyyden, osallisuuden ja ilon kehittämiseksi. 

Keväällä 2023 tiivistimme tavoitteemme lupaukseksi, jonka haluamme kaikkien muistavan: Pallo on meillä.

Meidät se haastaa pelaamaan suomalaista huippujalkapalloa, joka luo vetovoimaa niin FC Lahdelle seurana kuin jalkapallolle viihdyttävänä, kiinnostavana ja stadionit täyttävänä lajina. Niin ikään se haastaa meidät toimimaan seurana niiden asioiden eteen, joita haluamme tässä yhteiskunnassa edistää: kaikenikäisten liikuntaa ja sen iloa, osallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja reilua peliä sekä jalkapallon vaikutusvaltaa globaalisti tärkeiden asioiden vastuullisena edistäjänä.

Lupaus ei kuitenkaan velvoita vain meitä vaan kaikkia, jotka haluavat toimia samojen tavoitteiden eteen: Pallo on meillä – play your part.
Ympäristövastuu

FC Lahden seurayhteisö laati ensimmäisenä Suomessa 1990-luvun loppupuolella oman ympäristöohjelmansa. Sen pyrkimyksenä on yhä vaikuttaa positiivisesti jalkapalloilussa mukana olevien lasten ja nuorten, sekä heidän vanhempiensa suhtautumiseen ja asenteisiin elinympäristönsä hyvinvointia kohtaan.

Vuosien varrella FC Lahden seurayhteisön ympäristöohjelmassa on paneuduttu muun muassa kestävään liikkumiseen, kierrätykseen ja jätteen määrän vähentämiseen. Vuonna 2021 FC Lahti oli mukana Lahden ympäristöpääkaupunkivuodessa edistämässä tietoisuutta kasvis- ja läihruoan hyödyistä pelaajiensa kautta ja tätä kautta mukana edistämässä lahtelaisten valmiuksia elää elämää, joka ei tuota hiilidioksidi päästöjä.

Lähitulevaisuudessa lahtelaisen jalkapalloperheen tavoitteena on siirtyä toimimaan Kisapuiston uusitulle ympäristöystävälliselle jalkapallostadionille.

FC Lahden ottelutapahtumissa ympäristöstä huolehtimiseen on kiinnitetty huomiota. Syntyvän jätteen määrää on pystytty vähentämään merkittävästi ja syntynyt jäte myös lajitellaan. Mahdollista hävikkiruokaa on kyetty tarjoamaan tahoille, jotka saavat jaettua ruokaa eteenpäin. Lisäksi FC Lahti pyrkii hyödyntämään ottelutapahtumatarjoiluissaan paikallisia tuottajia. 

Joukkueen arjessa ympäristöön kiinnitetään huomiota muun muassa liikkumisessa. Yhteistyökumppani Reissu Ruoti tekee töitä, jotta kuljetusten hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni. Arkiliikkumisessaan Lahdessa pelaajat liikkuvat pitkälti jalan tai polkupyörällä. FC Lahden peliasut ja muut varusteet toimittaa adidas ja adidaksella on laaja ympäristöohjelma. Esimerkiksi FC Lahden peliasut ja suurin osa varusteista valmistetaan kierrätettävästä materiaalista. 

FC Lahti on koko historiansa ajan ollut monikulttuurinen yhteisö. Jalkapallo lajina on yhteinen kieli ja ihmisiä yhdistävä peli ympäri maailman.

FC Lahti haluaa tarjota kaikille ihmisille, riippumatta etnisestä taustasta, ihonväristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai uskonnosta täsmälleen samanlaiset mahdollisuudet osallistua jalkapallotoimintaan.

PELISÄÄNNÖT FC LAHDEN TOIMINNASSA

FC Lahdessa ei suvaita:

– Rasismia

– Väkivaltaista käytöstä

– Syrjintää

– Yleisesti huonoa käytöstä

– Alatyylistä nimittelyä

FC Lahdessa:

– Tulee jokaisen sitoutua pelisääntöihin

– Tulee jokaisen tuntea olonsa turvalliseksi

– Hyväksytään erilaisuus

– Ollaan suvaitsevaisia

– Saa jatkossakin kannustaa ja ilmaista oman mielipiteensä

FC Lahti tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen syrjinnän, rasismin ja fyysisen ja verbaalisen väkivallan. Emme hyväksy tapahtumissamme tai meihin liittyvissä sosiaalisissa ja muissa medioissa mitään etnisyyteen, vakaumukseen, uskontoon, kansalaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää häirintää. Puutumme aktiivisesti kaikkeen häiritsevään käytökseen.