Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

 • FC Lahti Oy, Salpausselänkatu, Urheilukeskus, 15110 Lahti
 • Toimitusjohtaja
 • Juho-Matti Heikari, Salpausselänkatu, Urheilukeskus, 15110 Lahti, juho-matti.heikari@fclahti.fi

Kerättyjen tietojen käyttötarkoitus

 • työsopimuskäsittely
 • pelaajasopimuskäsittely
 • verotustietokäsittely
 • lisenssimenettely
 • käyttäjätilien luominen ja käyttö
 • asiakassuhteen hoito sekä suoramarkkinointi sopimusasiakkaiden kanssa

Tietolähteet ja keräystavat

 • Kerättävät tiedot
  • nimi, osoite, yhteystiedot
  • ikä, syntymäaika
  • sähköpostiosoite
  • valokuvat pelilisensseihin
  • luvat, suostumukset tilastointiin
 • Lähteet:
  • käyttäjän suostumus, sopimuspohja ja tietosuojadokumentti
  • verottaja
 • Kerättävät tiedot:
  • Työ- ja pelaajasopimusten henkilötiedot
  • verotustiedot
  • sähköpostitiedot sopimusasiakkaista
  • Teknisesti kerätty tieto joukkuetilastointiin
   • Veikkausliigan internet-tekniikka
  • Kolmansilta osapuolilta kerätyt tiedot
   • analysointidata
 • Tietojen yhdistely:
  • sopimustietojen yhdistämien verotustietoihin
  • joukkuesopimustietojen koonti Suomen Palloliiton lisenssikomitealle
 • Tietojen käyttö jälkimarkkinointia varten
  • omien palveluiden markkinointi

Tietojen luovutus

 • kolmansille osapuolille pakottavista syistä, tilitoimisto Varumo Oy, Suomen Palloliitto lisenssikomitea
 • Veikkausliigan tilastointi

Käyttäjän palveluihin tuottamien julkisten tietojen käyttö

 • Markkinointisopimukissa on tuotu ilmi, että käyttäjän tuottamat tiedot saattavat säilyä järjestelmissä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin. Maininta siitä, ettei rekisterinpitäjä ole vastuussa tällaisista henkilötietojen käsittelystä.
  • julkiset kommentit ja muut julkisesti tuottamat tiedot
  • käyttäjän julkisesti luovuttamat tiedot esim. kommentit tai välittämät tiedot
  • nimimerkit ym.

Tilastointiseurantatekniikoiden käyttö

 • seuranta on käytössä joukkuetilastointiin
 • Veikkausliigan ja Suomen Palloliiton jäsenyyssopimusten kautta tehdyt tietoturvakäytännöt määrittelevät oikeuden tietojen käsittelyyn ja poistoon

3. osapuolten keräämien tietojen käyttö

 • Veikkausliigan tilastointi eri medioissa
 • Suomen Palloliiton sopimustiedot lisenssimenettelyssä
 • käyttäjä voi tutustua 3. osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja saada niiltä tietoa, miten hänen tietojaan käytetään

Henkilötietojen käsittelijät

 • Toimitusjohtaja ja toimistopäällikkö
 • yhteistyökumppanit ulkoistetuissa palveluissa: tilitoimisto Varumo Oy, sähköposti- ja tietotekniikkakumppani DevNet Oy
 • Suomen Palloliiton lisenssikomitea
 • Veikkausliigan tilastointi
 • Tietosuojaperuste, kumppanit:
  • DPA-sopimukset
  • Lajiliiton ja Veikkausliigan jäsenyyssopimus
  • Pelaajien tietosuojasopimusliite

Tietojen luovutus 3. maihin

 • FC Lahti ei luovuta 3. maihin

Rekisterien suojausperiaatteet

 • sähköinen tieto: käyttäjätunnusten ja salasanojen taakse
 • manuaalitiedot lukitut tilat
 • ulkoistettujen palveluiden tuottajien oma suojatekniikka
 • Suomen Palloliiton ja Veikkausliigan omat suojatekniikat

Käyttäjän oikeudet

 • tietojensa tarkastaminen FC Lahden tietosuojavastuullisilta
 • asiakasmarkkinoinnin kieltäminen pyynnöstä FC Lahdelta
 • tietojen korjaaminen tai poistaminen FC Lahdelta pyytäen, pl. pelaajasopimusten vaatimusten poisto sopimusaikana

Tietojen säilyttäminen

 • Pelaajasopimukset 5 v
 • markkinointitiedot poistuvat asiakassuhteen päätyttyä tai asiakkaan halutessa kieltää suoramarkkinoinnin

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

 • tietosuojakäytäntöä voidaan tarkentaa ja muuttaa tarpeen vaatiessa esim. lain muuttuessa.
 • näistä pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan käyttäjälle