Vastuullisuusohjelma ohjaa FC Lahden toimintaa ja tavoitteita

”Pallo on meillä” on lupaus, joka pitää myös lunastaa

FC Lahti on julkaissut toimintaansa ohjaavan vastuullisuusohjelman. Erityisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittynyt ohjelma syventää kesällä annettua ”Pallo on meillä” -arvolupausta ja bränditarinaa, joissa otettiin jo selkeästi kantaa jalkapalloyhteisön yhteiskunnalliseen tehtävään ja vaikuttamisen keinoihin. 

– Brändityö loi meille uudenlaista itseymmärrystä meidän tehtävästämme, tavoitteistamme ja vaikuttavuudestamme. Näiden asioiden työstäminen vastuullisuusohjelmaksi oli luonnollinen jatkumo asioiden konkretisoimiseksi ja huomioimiseksi myös strategisesti, kertoo FC Lahden toimitusjohtaja Juho-Matti Heikari.

Lahtelaisesta jalkapallosta toteutettu SROI-mallinnus eli laskelma jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalisesta tuotosta antaa niin ikään hyvän pohjan ymmärrykselle siitä, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja jalkapallolla on. 

– Toimintamme taloudellinen hyöty yhteiskunnalle on tällä hetkellä yli 25 miljoonaa euroa vuodessa, kun lasketaan yhteen terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset, Heikari kertoo.

Maailman seuratuimpana urheilulajina jalkapallolla on myös edustuksellista vaikutusvaltaa. Esimerkiksi rasismin vastaisessa työssä jalkapallo on lajina näyttänyt esimerkkiä. Esimerkillisyyden ymmärtäminen ja vaikutusvallan käyttäminen vastuullisesti on myös yksi FC Lahden vastuullisuuden painopisteistä.

– Me näytämme esimerkkiä kaikessa, mitä teemme. Se on suuri vastuu. Tämä ymmärrys sisältyy vahvasti myös ”Pallo on meillä” -lupaukseen, Heikari sanoo.

Myös ympäristöasioihin on jalkapallossa otettu kantaa niin kansainvälisellä tasolla UEFA:n omassa vastuullisuusohjelmassa kuin Palloliitonkin vastuullisuusohjelmassa. 

– Meidänkin vastuullisuusohjelmaamme on kirjattu, että ”Meillä on vain yksi pallo”. Ilmastonmuutos, luontokato ja päästöjen vähentämisen tarve koskevat meitä kaikkia. Haluamme omalta osaltamme olla vähentämässä myös urheilun kulutuskeskeisyyttä, Heikari kertoo.

Kaksi muuta painopistettä liittyvät syrjäytymisen ehkäisyyn ja liikunnan terveyshyötyihin. 

– Jalkapalloyhteisönä me voimme vaikuttaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, integroinnin tukemiseen, ikäihmisten osallistamiseen ja yhteisöllisyyteen tarjoamalla pelipaikkoja kaikille. Tavoitteemme on, että kukaan ei jää kentän laidalle, Heikari kuvailee.

Liikunnan terveyshyödyistä ohjelmaan kirjattiin vaikutukset sekä fyysiseen terveyteen että mielenterveyteen. 

– Liikunnan vähentyminen ja nuorten huonokuntoisuus ovat globaaleja trendejä, joilla on kalliita ja pitkäkestoisia seurauksia koko yhteiskunnalle. Sillä, että saamme ihmiset pois älylaitteiltaan ja mukaan toimintaan, on merkittäviä kansantaloudellisia ja -terveydellisiä vaikutuksia, Heikari sanoo.

Liikunnan ilon” kirjaamisella yhdeksi painopisteeksi haluttiin kuitenkin nostaa esiin liikunnan vaikutuksia myös mielen hyvinvoinnille.

– Liikunta, yhteisöllisyys ja osallisuus ovat lääkkeitä myös mielenterveyden edistämiseen, joten tässäkin haluamme tunnistaa vastuumme ja mahdollisuutemme vaikuttaa. 

FC Lahden vastuullisuusohjelma nojaa Palloliiton ja UEFA:n vastuullisuusohjelmiin, tärkeimpien sidosryhmien näkemyksiin ja odotuksiin sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.  

Se toteutettiin yhdessä lahtelaisen Virnex Groupin kanssa. Ohjelman on tarkoitus auttaa toteuttamaan vastuullisuutta käytännössä ja tehdä tavoitteiden toteutumisesta järjestelmällisemmin seurattavaa. 

– Monia ohjelmaan kirjatuista asioista olemme toteuttaneet jo pitkään, mutta vastuullisuusohjelmasta saimme työkaluja, konkretiaa ja uusia lähtöjä niin omaan tekemiseemme kuin yhteistyöhön kumppaneidemme kanssa. Vastuullisuus on jalkapallon tavoin joukkuepeliä. Emme voi yksin muuttaa maailmaa, joten pelataan yhdessä, Heikari päättää.