Lahtelaisen jalkapallon kehitysprosessi on lähtenyt vauhdilla käyntiin

Jorma Vertaisen johtama lahtelaisen jalkapallon kehityshanke käynnistyi syksyllä ja prosessi on lähtenyt liikkeelle rivakasti. Hankkeessa ovat mukana FC Lahti, Lahden Reipas, FC Kuusysi ja FC Reipas. Työhön on osallistunut jo lähes sata lahtelaista jalkapallotoimijaa kaikista hankkeen seuroista.

Vertaisen mukaan työskentelyä kohti yhteisiä ratkaisuja on ohjannut haaste ”Enemmän – Paremmin – Yhteisöllisemmin”.

-Mukana olijat tunnistavat sen, että tämä tulee edellyttämään selkeitä muutoksia nykyisiin toimintamalleihin ja rakenteisiin, Vertainen toteaa.

Kehitysryhmän työpajat rakentavat yhteistä tahtotilaa sisällölle

Kehityshankkeen runkona on mukana olevien tahojen (FC Kuusysi ry, FC Reipas ry, Lahden Reipas ry, FC Lahti ry ja FC Lahti Oy) nimeämä noin 20 henkilön kehitysryhmä. Se kokoontuu kuukausittain puolen päivän mittaiseen työpajaan käsittelemään työpajojen välillä työskentelevien asiantuntijaryhmien (pelaajapolun eri vaiheet) tuotoksia. Kehitysryhmän lisäksi seurojen puheenjohtajista koostuva ohjausryhmä rytmittää hankkeen etenemistä työpajojen välillä. Vertaisen lisäksi seurayhteisön ulkopuolelta Taneli Haara (Suomen Palloliitto) toimii ohjausryhmässä.

Kehitysryhmä on nyt kokoontunut kaksi kertaa. Ensimmäisessä työpajassa paneuduttiin paneelin viesteihin ja sovittiin asiantuntijaryhmien työskentelystä. Toisessa, marraskuun työpajassa, keskityttiin laajaan benchmarkkaukseen pohjoismaiden kärkiseurojen toimintamalleista ja strategisista valinnoista. Tarkastelun näkökulmina olivat erityisesti seurayhteisöjen johtaminen, yhteistyöseurat, akatemiavaiheen ratkaisut, edustusjoukkueiden rakenteet ja jalkapalloyhteisön tuottama yhteiskuntavastuun arvo omalle seutukunnalle.

Laaja ”paneeli” antoi vahvan viestin muutoksen tarpeesta

Kehitysryhmän työn selkänojaksi koottiin paneeli, jonka kohteena oli laaja joukko eri sidosryhmiä, kuten lahtelaista urheilua ja jalkapalloa seuraavia henkilöitä eri osa-alueilta seuroissa toimivien henkilöiden lisäksi. Kehitysryhmä kokoontuu kuukausittain työpajoihin. Jorma Vertaisen mukaan paneelin viesti oli selkeä ja se alleviivasi muutoksen tarvetta.

– Paneeliin antoi panoksensa noin 70 henkeä. Ajatuksia saatiin seuroissa toimivien henkilöiden lisäksi muun muassa yrityskentän, median ja poliittisen kentän edustajilta. Paneelin viestit olivat selkeitä ja alleviivasivat kokonaisvaltaisen muutoksen tarvetta. Nykyisessä pelaajapolussa nähtiin olevan paljon hyviä elementtejä lapsuusvaiheen osalta ja positiivisia pilkahduksia näkyy myös nuorten pelaajien kehityksessä. Tavoitteet on voitava asettaa paneelin mielestä lajin harrastajamäärienkin perusteella kuitenkin selvästi kunnianhimoisemmiksi. Paneeli nosti selkeästi esiin myös lajin olosuhteissa olevat krooniset haasteet (tarkoituksenmukainen ratkaisu Kisapuistoon ja talviolosuhteet lapsille ja nuorille), joiden ratkaisu parantaisi lajiyhteisön tuhansien toimijoiden arkea, Vertainen kertoo.

Vertainen on huomioinut myös, että paneelin perusteella jalkapallotoimijat ovat tänä päivänä valmiimpia katsomaan tulevaisuuteen kuin menneisyyteen. Perinteitä arvostetaan, mutta toiminnan rakenteet ja roolitukset on tärkeä päivittää vastaamaan nykyajan tarpeisiin ja haasteisiin. Paneeli peräänkuulutti lisäksi selkeästi uutta ja vahvempaa johtajuutta lahtelaiseen jalkapalloon. Kehitysryhmä on aloittanut työskentelyn näiden viestien pohjalta. Kehitysprosessille on varattu hyvin aikaa, mutta kaikilla mukanaolijoilla on valmius edetä asiassa myös nopeasti, kun yhteinen tahtotila ratkaisuineen kirkastuu.