placeholder

FC Lahti ja FC Reipas Palloliiton laatujärjestelmän tasolle 4/5

FC Lahti ja FC Reipas ovat nousseet Palloliiton laatujärjestelmässä tasolta 3/5 tasolle 4/5. Laatujärjestelmän tavoitteena on kannustaa seuroja systemaattiseen ja pitkäjänteiseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja jäsenistön laajasti hyväksymä toimintamalli. Laatujärjestelmä on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2014.

Laatujärjestelmässä on viisi tasoa ja kolme arviointialuetta, urheilutoiminta, johtaminen sekä viestintä ja markkinointi. Vuonna 2021 arvioitu FC Lahden ja FC Reippaan urheilutoiminta oli laatujärjestelmän arviointikriteereillä parantunut edelliseen arviointiin verrattuna, joten seurayhteisö nousi jo toiseksi korkeimmalle laatujärjestelmän tasolle. Korkeimmalla tasolla eli tasolla 5 oli vuonna 2021 seitsemän seuraa. Tavoitteena on, että jokainen laatujärjestelmässä mukana oleva seura kohdataan ja arvioidaan liiton ja sen alueorganisaation toimesta vähintään kerran vuodessa.

FC Lahden toimitusjohtaja Juho-Matti Heikari pitää nousua tärkeänä osoituksena seurayhteisön tekemästä pitkäjänteisestä työstä. Heikarin mukaan tavoite on nousta laatujärjestelmän tasolle 5 heti kun se on mahdollista.

– Olemme alusta asti ottaneet laatujärjestelmän tosissaan ja haluamme nousta korkeimmalle tasolle heti kun se on mahdollista. Laatujärjestelmä on seuroille hyvä tuki oman strategiatyön lisäksi, sillä sieltä saa konkreettisia suuntaviivoja, mihin suuntaan seuran toimintaa kannattaa kehittää. Kiitos urheilupuolen tasonnostosta kuuluu luonnollisesti kentälle, jossa työ tehdään. Tämä on hieno asia ja osoittaa että asioita on tehty oikein. Uskon, että tämä antaa varmasti lisää uskoa joka tasolla tekemiseen, vaikka paljon on vielä töitä edessä niin suunta on oikea, Heikari korostaa.

Myös FC Reippaan toiminnanjohtaja Jarkko Koskinen on tyytyväinen laatujärjestelmän tason nousuun. Koskinen pitää laatujärjestelmää tärkeänä tukitoimena seuralle. FC Reipas on ollut laatujärjestelmässä mukana alusta asti.

– FC Reipas on ollut mukana laatujärjestelmässä alusta asti, ensin kehittämässä sen mittareita ja sen jälkeen toiminut niiden mukaan. Olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä kehittääksemme seuraa paremmaksi niin hallinnon kuin urheilun puolella. Katsomme tämän tärkeänä tukitoimena seuran päivittäisessä tekemisessä, Koskinen kertoo.

Laatujärjestelmässä on mukana noin 200 seuraa. Tasolla 5 on seitsemän seuraa ja tasolla 4 on kahdeksan seuraa.